Kỹ thuật hóa học

Tinh dầu (Essential Oil)

Nhóm nghiên cứu chúng tôi tập trung vào việc xác định vùng nguyên liệu có lượng tinh dầu hữu ích cho cuộc sống. Áp dụng các công nghệ tiên tiến để chiết tách và định lượng thành phần tinh dầu. Từ đó xây dựng các quy trình công nghệ phù hợp để triển khai việc khai thác tinh dầu ở quy mô công nghiệp.

Xem thêm