Sản phẩm truyền thống

Nhóm nghiên cứu ứng dụng khai thác công nghệ mới vào việc cải thiện chất lượng các sản truyền thống trong nước đồng thời nghiên cứu phát triển lên quy mô công nghiệp.


Xem thêm

Sau thu hoạch và bảo quản

Nhóm nghiên cứu ứng dụng khai thác công nghệ mới - công nghệ vi sóng vào trích ly các hợp chất có trong tự nhiên vào việc bảo quản sản phẩm thực phẩm.


Xem thêm

Trà túi lọc từ các thảo dược

Nhóm nghiên cứu tạo ra sản phẩm trà túi lọc từ thảo dược mới góp phần nâng cao sức khỏe người tiêu dùng và đồng thời nâng cao giá trị kinh tế cho các thảo dược.


Xem thêm

Sấy công nghệ cao

Mục tiêu của nhóm là phát triển các công nghệ sấy hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về cảm quan và chất lượng sản phẩm

Sấy
Xem thêm