Trần Ngọc Quỳnh Phương

  • Trần Ngọc Quỳnh Phương

  • Chức vụ: Thư ký Khoa
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: tnqphuong@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Thạc sĩ (Quản lý giáo dục), Đại học Sư phạm Tp.HCM, Việt Nam
Cử nhân (Quản lý giáo dục), Đại học Sư phạm Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu
2012 - 2016 Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM  
2016 - 2018 Học viên cao học (thạc sĩ) Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
2018 - nay Thư kí Khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành