Nguyễn Thị Minh Một

  • Nguyễn Thị Minh Một

  • Chức vụ: Nhân viên PTN
  • Học vị: Cử nhân
  • Email: ntmmotv@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

  • Kỹ sư (công nghệ thực phẩm), Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu
04/09/2013 – 23/09/2017 Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
09/2017-01/2018 Nhân viên phòng Lab Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai
03/2018-06/2018 Nhân viên QC Công ty Cổ phần Cát Hải
06/2018-nay Nhân viên phòng Lab Trường Đại học Nguyễn Tất Thành