Võ Thanh Sang

  • Võ Thanh Sang

  • Chức vụ: Thỉnh giảng
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: vtsang@ntt.edu.vn
Cơ quan công tác: ​Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Đại học Nguyễn Tất Thành