Triệu Tuấn Anh

  • Triệu Tuấn Anh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: anhtt@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Thạc sĩ (Công nghệ hóa học), Trường Đại học Gachon – Hàn Quốc
Kỹ sư (Công nghệ hóa học), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2015 – nay Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Giảng viên
2013 – 2015 Phòng thí nghiệm vật liệu và năng lượng - Trường Đại học Gachon – Hàn Quốc Nghiên cứu viên
2011 – 2013 Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Giảng viên

3. MÔN GIẢNG DẠY

Hóa lý
Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Các hợp chất hoạt động bề mặt
Cấu trúc và tính chất vật liệu
Hóa phân tích

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Chiết xuất các hợp chất tự nhiên, đánh giá hoạt tính của các hoạt chất và ứng dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm.

5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tổng hợp xúc tác rắn cho phản ứng chuyển hóa dầu hạt cao su thành biodiesel 2009/2010  Trường Thành viên
2 Vật liệu hấp phụ sinh học từ bã mía 2011/2012 Trường Thành viên
3 Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy lạnh kết hợp nhiệt vi sóng để sấy một sô loại rau củ quả có thể hoàn nguyên 2015/2016 Bộ Công thương Thành viên
4 Nghiên cứu quy trình chiết suất tinh dầu bưởi từ trái bưởi non và đề xuất một số sản phẩm ứng dụng 2017/2018 Bộ Công thương Thành viên

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản
Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI, Scopus …)
1 Ngoc Thi Quynh Nguyen, Tuan Anh Trieu, Hyon Hee Yoon” Preparation of La/Co/Ni-based anode catalyst for biogas-fueled solid oxide fuel cells”, Journal of Electroceramics, Volume 35, Issue 1–4, pp 75–80, December 2015. 13853449, 15738663 / Scopus
2 Tuan Anh Trieu, Dimpul Konwar, Bang Ju Park, and Hyon Hee Yoon, “Ni0.85La0.05Mg0.05Ce0.05Ox−δ Based Anode Catalyst for Biogas-Fueled Solid Oxide Fuel Cells”, Science of Advanced Materials Vol. 9, pp. 1653–1657, 2017 19472943, 19472935/ Scopus
3 Nguyen Ngoc Hanh, Trieu Tuan Anh, Nguyen Van Dung, Nguyen Quang Long. “Conversion of high FFA rubber seed oil to biodiesel on solid catalysts”, Vietnamese Journal of Science and Technology, 2011, 49(6C), p.319-326.
2525-2518
4 Nguyen Ngoc Hanh, Trieu Tuan Anh, Nguyen Van Dung, Nguyen Quang Long. “Conversion of high FFA rubber seed oil to biodiesel on solid catalysts”, 18th Regional Symposium on Chemical Engineering, Ho Chi Minh, Vietnam, 2011  
5 Ngoc Thi Quynh Nguyen, Tuan Anh Trieu, Hyon Hee Yoon” Preparation of La/Co/Ni-based anode catalyst for biogas-fueled solid oxide fuel cells”, International conference: “WOLD HYDROGEN ENERGY CONFERENCE 2014”  
6 Tuan Anh Trieu, Dimpul Konwar, Hyon Hee Yoon, “Preparation of Ni0.85La0.05Ce0.05Mg0.05Ox-based anode catalyst for simulated biogas-fueled solid oxide fuel cells”, Nano Korea 2015