Trần Thị Hiền Minh

Cơ quan công tác: Hội đầu bếp Thành phố Hồ Chí Minh