Trần Bùi Phúc

  • Trần Bùi Phúc

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: tbphuc@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Thạc sĩ (Công nghệ hóa học), Đại học tổng hợp kỹ thuật Volgograd, Liên Bang Nga
Kỹ sư (Công nghệ hóa học), Đại học tổng hợp kỹ thuật Volgograd, Liên Bang Nga

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2017 – nay      Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
2014 – 2017    Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. MÔN GIẢNG DẠY

Hóa đại cương
Hóa hữu cơ
 
4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Trích ly anthocyanin từ khoai lang tím.