Phùng Thị Thu Hường

  • Phùng Thị Thu Hường

  • Chức vụ: Thỉnh giảng
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: ptthuong@ntt.edu.vn
Cơ quan công tác: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Đại học Nguyễn Tất Thành