Nguyễn Thị Vân Linh

  • Nguyễn Thị Vân Linh

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ntvlinh@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

2016 –  nay: Nghiên cứu sinh (Công nghệ thực phẩm), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam
2014 – 2016: Thạc sĩ (Toán ứng dụng), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam
2011 – 2013: Thạc sĩ (Công nghệ thực phẩm), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam
2006 – 2011: Kỹ sư (Công nghệ thực phẩm), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

10/2016 – nay           Trưởng Bộ Môn Công nghệ Thực phẩm - Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm– Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
​2011 – nay                Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. MÔN GIẢNG DẠY

Hóa học thực phẩm
Công nghệ chế biến thực phẩm
Kỹ thuật bao bì thực phẩm

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các quá trình sấy dưới sự hỗ trợ vi sóng
Sấy rau trái

5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu cố định a-amylase trên chitosan 2010 – 2011 Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Chủ nhiệm đề tài
2 Đo lường sự hài lòng của Sinh viên Trường CĐ Nguyễn Tất Thành 2011 – 2011 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thành viên chính
3 Thu nhận và làm sạch Lactase từ Lactobacillus acidophilus 2012 – 2013 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy lạnh kết hợp nhiệt vi sóng để sản xuất một số loại rau, củ, quả khô có thể hoàn nguyên 2016 - 2016 Bộ công thương Thành viên chính
5 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát từ đài hoa bụp giấm (Hibiscus subdariffa L.) 2016 - 2016 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chủ nhiệm đề tài
6 Nghiên cứu tạo bột nêm từ nấm và những phụ phẩm từ nấm dùng trong thực phẩm chay 2017 - 2018 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chủ nhiệm đề tài
7 Nghiên cứu động học của quá trình sấy khổ qua dưới sự hỗ trợ vi sóng ở nhiệt độ thấp 2017 - 2017 Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Chủ nhiệm đề tài
8 Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo bột măng tây từ gốc măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) giàu chất xơ và giàu hoạt tính chống oxy hóa 2018 - 2019 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chủ nhiệm đề tài
9 Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm trà túi lọc thảo mộc từ bột măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) 2018 – 2019 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Chủ nhiệm đề tài
10 Nghiên cứu sản xuất bột hòa tan từ măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) 2018 – 2019 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thành viên

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

[1] Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Bích Lam. 2012. Thu nhận và tinh sạch β-Galactosidase từ Lactobacillus acidophilus. Tạp chí khoa học và công nghệ, số 3, trang 65-72, Việt Nam.
 
[2] Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Thị Hương, Trần Bích Lam. 2013. Nghiên cứu phương pháp phá tế bào Lactobacillus acidophilus giải phóng β-Galactosidase. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3&4, Việt Nam.
 
 
[3] Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Thị Vân Linh, Trương Huỳnh Mai, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Lý Ngọc Bảo. 2017. Ảnh hưởng của điều kiện trích ly lên hàm lượng betalain của dịch trích từ củ dền. Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 10, trang 404-409, Việt Nam
 
[4] Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Quốc Duy, Trương Quỳnh Trân, Lê Thị Thu. 2018. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của các loại nấm tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 1, trang 23-27. Việt Nam
 
 
[5] Linh T.V. Nguyen, Duy P.B. Nguyen, Cuong X. Luu, Phong T. Huynh. 2017. Drying Kinetics of Low-temperature Microwave-assited Drying of sliced Bitter Melon (Momordica charantia L.).  Proceedings of the 15th Asean Conference on Food Science and Technology.
 
[6] Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Phước Bảo Duy, Huỳnh Tiến Phong. 2018. Động học và năng lượng hoạt hóa khi sấy khổ qua ở nhiệt độ tác nhân sấy thấp có sự hỗ trợ của vi ba. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10, trang 60-67, Việt Nam.