Nguyễn Thị Ngọc Lan

  • Nguyễn Thị Ngọc Lan

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ntnlan@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Thạc sĩ (Kỹ thuật hóa học), ĐH Công Nghiệp TP.HCM, Việt Nam
Kỹ sư (Công nghệ hóa học), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2014 – nay           Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. MÔN GIẢNG DẠY

Hóa đại cương
Hóa vô cơ

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hợp chất thiên nhiên
 
5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản
Số hiệu ISSN
1 Nghiên cứu thành phần hóa học của trà Hoa Vàng (Camellia Quephongensis Hakoda Et Ninh) bằng khối phổ phân giải cao.   ISSN 1859-1531
 
2 Định lượng polyphenol và axit amin trong hoa trà hoa vàng ISBN
978-604-913-586-8