Nguyễn Quốc Duy

  • Nguyễn Quốc Duy

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: nqduy@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Thạc sĩ (Công nghệ thực phẩm), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam
Kỹ sư (Công nghệ thực phẩm), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2013 – nay           Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. MÔN GIẢNG DẠY

  • Hóa sinh thực phẩm
  • Phân tích thực phẩm
  • Anh văn chuyên ngành thực phẩm
  • Ứng dụng tin học trong CNTP
  • Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm 

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu ứng dụng hợp chất thiên nhiên trong thực phẩm

5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

Nguyen Quoc Duy, Nguyen Phuoc Minh, Dong Thi Anh Dao (2013). Different extraction methods to obtain the highest phytic acid yield from peanut seeds. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 2(12), 2378-2399.