Nguyễn Quang Phong

  • Nguyễn Quang Phong

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: nqphong@ntt.edu.vn
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào công  nghệ chế biến nước giải khát. Chúng tôi tập trung vào một số nước giải khát có lợi cho sức khỏe như nước uống hồng hoa - Một loại nước cung cấp nhiều vitamin và dinh dưỡng cho con người. Chúng tôi nghiên cứu từ quy mô phòng thí nghiệm, đến sản xuất thực nghiệm với tầm nhìn sẽ hình thành các nhóm khởi nghiệp công nghệ. Chúng tôi có các thành viên về đánh giá cảm quam và phát triển sản phẩm từ quy mô phòng thí nghiệm đến sản xuất công nghiệp.