Nguyễn Hoàng Dũng

  • Nguyễn Hoàng Dũng

  • Chức vụ: Thỉnh giảng
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: nhdung@ntt.edu.vn
Cơ quan công tác: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Đại học Nguyễn Tất Thành