Lê Thị Hồng Diệp

  • Lê Thị Hồng Diệp

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: lthdiep@ntt.edu.vn
1. ĐÀO TẠO
Thạc sĩ (Khoa học và Công nghệ), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand
Kỹ sư (Kỹ thuật môi trường), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TT Thời gian Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức
1 2016 - nay Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q12
2 6/2016 - 10/2016 Kỹ sư  Phòng Dự án Công ty Môi trường Ánh Thủy

3. MÔN GIẢNG DẠY
Kỹ thuật môi trường cơ bản
Xử lý nước cấp
Năng lượng bền vững

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU
  • Sản xuất biohydrogen
  • Vật liệu hấp phụ trong xử lý nước cấp và nước thải
5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá khả năng loại bỏ kim loại chì trong nước thải sản xuất pin - ắc quy bằng xỉ tro 2018 - 2019 Trường Chủ nhiệm 

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC
1. Diep Thi Hong Le, Rachnarin Nitisoravut, Modified hydrotalcites for enhancement of biohydrogen production, 2015, International Journal of Hydrogen Energy.
2. Diep Thi Hong Le, Rachnarin Nitisoravut, Ni-Mg-Al hydrotalcite for improvement of dark fermentative hydrogen production, 2015, Energy Procedia: Proceedings of 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE).