Huỳnh Công Lực

Cơ quan công tác: ​Trường ĐH Công nghiệp