Giang Thúy Minh

Cơ quan công tác: ​Đại học Hoa Sen