Đỗ Đình Nhật

  • Đỗ Đình Nhật

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực hành
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ddnhat@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

  • Thạc sĩ (Kỹ thuật hóa học), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam
  • Kỹ sư (Kỹ thuật hóa học), Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2017 – nay             Trưởng Bộ Môn Thực hành - Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 
2014 – 2017           Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

3. MÔN GIẢNG DẠY

Cơ lưu chất
Các quá trình cơ học
Các quá trình truyền nhiệt-truyền khối
TN quá trình & thiết bị
Hóa hữu cơ
Nano hữu cơ

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hợp chất thiên nhiên
Hóa tính toán (mô phỏng)
Quá trình & thiết bị

5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị sấy lạnh kết hợp với nhiệt vi sóng để sấy một số rau củ quả có thể hoàn nguyên
 
2015/2016 Bộ công thương Thành viên
2 Nghiên cứu quy trình chiết suất tinh dầu bưởi từ trái bưởi non và đề xuất một số sản phẩm ứng dụng 2017/2018 Bộ công thương Thành viên
3 Đa dạng hóa các sản phẩm tinh dầu  phục vụ cho khu sản xuất thực nghiệm khoa MT-TP-H Đại học Nguyễn Tất Thành 2017/2018 Cấp trường Chủ nhiệm


6. CÔNG BỐ KHOA HỌC