Đỗ Đình Nhật

  • Đỗ Đình Nhật

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực hành
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ddnhat@ntt.edu.vn

1. Đào tạo
Thạc sĩ Kỹ Thuật Hoá Học, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư Kỹ Thuật Hoá Học, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
 
2. Lĩnh vực nghiên cứu 
- Tinh dầu, mỹ phẩm thiên nhiên
- Hệ nhũ, nano hữu cơ
- Quá trình & thiết bị 

3. Hướng nghiên cứu gần đây 
- Nghiên cứu tạo hệ phân tán nano của các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính
- Nghiên cứu công nghệ chế biến tinh dầu
 
4. Giảng dạy 
- Cơ lưu chất
- Các quá trình cơ học
- Kỹ thuật phản ứng
- Thực hành quá trình & thiết bị