Nguyễn Ngọc Thu Thảo

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Bảo Lộc - Lầm Đồng. Hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh