Sự kiện đã qua

Hãy là nhà đầu tư có lời

17-10-2015
9:00 - 11:00
G.HT3

Cô Tửu: Chào mừng và chia sẻ những tâm tình khi bắt đầu bước chân vào đại học để sinh viên hiểu và xác định cho mình biết nên làm gì cho những ngày tháng ngồi trên ghế trường ĐH, Thầy Cường: Chủ đề - Hãy là nhà đầu tư có lời. Nội dung gồm các phần sau: