Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Kỹ Thuật Hóa Học

Chương trình thạc sĩ ngành công nghệ hóa học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét. Nếu được chấp nhận, chúng tôi sẽ đào tạo từ năm 2016. Dự kiến chương trình dành cho 2 đối tượng: Những bạn muốn tham gia công tác giảng dạy và đối tượng muốn tham gia công tác nghiên cứu. Các chương trình và giáo trình được sử dụng được lấy từ các chương trình đào tạo thạc sĩ nổi tiếng trên thế giới và được giảng dạy bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao.