Đội ngũ giảng dạy

- Cơ cấu tổ chức: 

+ Trưởng khoa: PGS. TS Trần Thị Tửu

+ Phó trưởng khoa: - GVC. ThS Bùi Thị Minh Thủy

                                   - TS. Lưu Xuân Cường

                                   - TS. Bạch Long Giang

+ Thư ký - Trợ lý khoa:  - CN. Lê Bá Thanh - ĐT: 0909 596 086 - Email: lbthanh@ntt.edu.vn

                                        - KS. Trịnh Mỹ Tú

+ Chuyên viên quản lý phòng Thí nghiệm - Thực hành

+ Đội ngũ giảng viên: Bao gồm những giảng viên trình độ cao tốt nghiệp trong và ngoài nước, có thâm niên và kinh nghiệm giảng dạy, trong đó có phó giáo sư, tiến sĩ và hầu hết số còn lại là thạc sĩ