Sinh viên khởi nghiệp
Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp - Đại học Nguyễn Tất Thành
là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành, được thành lập
nhằm hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp phát triển những thành quả nghiên cứu khoa học thành những sản phẩm, dịch vụ có khả năng thương mại và cạnh tranh trên thị trường bằng cách cung cấp những hướng dẫn chuyên môn, những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thiết yếu, hỗ trợ tài chính và kết nối doanh nghiệp vào mạng lưới kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp.

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Doanh nghiệp - Đại học Nguyễn Tất Thành