Nội dung đào tạo

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Sinh viên theo học bậc Đại học, Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học sẽ được học các kiến thức chuyên môn về : Các quá trình cơ học, kỹ thuật phản ứng, các thiết bị truyền nhiệt; quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, tin học trong công nghệ hóa học, Anh văn giao tiếp, Anh văn kỹ thuật … Ngoài ra, tùy theo chuyên ngành học, sinh viên được học thêm những kiến thức chuyên môn sâu từng chuyên ngành như:

+ Với chuyên ngành Công nghệ lọc, hóa dầu và polymer, sinh viên được học: cơ sở kỹ thuật polymer, công nghệ hóa dầu, công nghệ lọc dầu và chế biến dầu khí, kỹ thuật gia công chất dẻo.

+ Với chuyên ngành Công nghệ điện hóa và hóa học bề mặt, sinh viên được học : cơ sở kỹ thuật điện hóa, hóa keo, kỹ thuật hoạt động chất bề mặt, ứng dụng điện hóa trong công nghiệp.

+ Với chuyên ngành Công nghệ hóa học môi trường, sinh viên được học : An toàn môi trường và quản lý chất thải, các quá trình hóa lý, sinh học trong công nghệ môi trường, công nghệ xử lý chất thải, công nghệ xử lý và cung cấp nước sinh hoạt.

+ Với chuyên ngành Công nghệ hóa vô cơ và vật liệu, sinh viên được học : công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản, công nghệ sản xuất phân bón, công nghệ silicat, công nghệ xi măng.

- Ngành Công nghệ Thực phẩm

Sinh viên theo học bâc Đại học, Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm được học các kiến thức chuyên ngành như : công nghệ đóng gói bao bì thực phẩm, công nghệ lên men, công nghệ sau thu hoạch và bảo quản thực phẩm, an toàn và luật thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm, đánh giá cảm quan, công nghệ chế biến sữa, nước giải khát, bia, cà phê…

Sinh viên có 3 kỳ thực tập thực tế tại nhà máy, ứng dụng kiến thức đã học vào công việc cụ thể - một ưu thế sau khi ra trường.