Chào mừng các bạn đến với Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường

Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường bậc đại học được thành lập từ năm 2013. Khoa là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín đối với sinh viên và doanh nghiệp với ba chuyên ngành là Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Quản lý Tài nguyên & Môi trường. Hàng năm, hơn 90% sinh viên ra trường đều có việc làm. Khoa có tên tiếng anh là: Falculty of Environmental and Food Engineering.