Lịch sử khoa

  •  Ngày 01/07/2010, TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành – kí quyết định thành lập Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm trên cơ sở Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành đặt tại cơ sở 27A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp.
  • Tháng 9/2016, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm sát nhập với Khoa Môi trường và Tài nguyên, đổi tên thành Khoa Môi trường – Thực phẩm – Hóa và dời về cơ sở 331 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12.
  • Tháng 6/2018 đến nay, sau khi tách ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khoa chính thức đổi tên thành Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm.