Giới thiệu chung

Ban hành kem theo Quyết định số 454/QĐ-NTT ngày 22/09/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa có tổng số 33 cán bộ giảng viên và nhân viên. Trong đó, số lượng PGS.TS là 02, TS là 04, 17 ThS, 07 cử nhân, 01 cao đẳng và 01 trung cấp.

Khoa hiện tại có 03 chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật hóa học. Trong đó, ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật hóa học có các bậc Đại học, Đại học liên thông, và Cao đẳng. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có đạo tào Đại học. Tổng số sinh viên của Khoa là hơn 1,700 sinh viên.