Liên hệ

Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa
Địa chỉ: 331, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Q 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6256 5691
Email: fces@ntt.edu.vn
Website: fces.ntt.edu.vn