Chính sách chất lượng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Với phương châm vận dụng sáng tạo triết lý đào tạo "Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp", Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, và môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, và nhân viên của Nhà trường cam kết:

1. Thực hiện thành công sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà trường trên nền tảng lấy người học làm trung tâm;
2. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, và nhân viên; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức dạy và học tại Trường;
3. Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hướng đến việc xây dựng văn hóa chất lượng của Nhà trường.
4. Gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo của Nhà trường với các doanh nghiệp;
5. Nâng cao năng lực tự học và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên; xây dựng và rèn luyện khả năng học tập suốt đời ở người học.