Chuẩn đầu ra - Ngành Kỹ thuật hóa học - Niên khóa 2016

1. Kiến thức:
 • CDR1: Có sự hiểu biết về những vấn đề đương đại
 • CDR2: Có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng;
 • CDR3: Có trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương
 • CDR4: Nắm vững những kiến thức cơ sở ngành công nghệ kỹ thuật hóa học và biết cách áp dụng những kiến thức này;
 • CDR5: Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời;
 • CDR6: Có kiến thức công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn;
 • CDR7: Hiểu rõ những yêu cầu cở bản về ngành nghề và cơ hội làm việc trong ngành nghề theo học;
2. Kỹ năng:
 • CDR1: Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị và một số  kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm như pha chế hoá chất, đo lường, chưng cất, chiết, kết tinh, lọc, ly tâm và chuẩn độ;
 • CDR2: Tiến hành thí nghiệm phân tích định tính và định lượng, thí nghiệm nghiên cứu để giải quyết các vấn đề công nghệ trong kỹ thuật hoá học;
 • CDR3: Tính toán, thiết kế, một quá trình hoặc  một quy trình sản xuất công nghiệp và máy móc thuộc lĩnh vực kỹ thuật hoá học;
 • CDR4: Phân tích được chi phí của một giải pháp kỹ thuật hay một quy trình công nghệ;
 • CDR5: Đánh giá được tác động đến môi trường khi hiện thực hóa giải pháp hoặc quy trình;
 • CDR6: Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;
 • CDR7: Có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm, kỹ năng tổ chức, khả năng hội nhập trong môi trường quốc tế.
3. Thái độ:
 • CDR1: Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức làm việc;
 • CDR2: Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;
 • CDR3: Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;
 • CDR4: Ý thức được trách nhiệm nâng cao, bảo vệ sức khỏe người sử dụng thực phẩm và môi trường;
 • CDR5: Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc;
 • CDR6: Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời.
(Download file chi tiết tại đây)