Bản mô tả CTĐT - Ngành Công nghệ thực phẩm - Niên khóa 2018

1. Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm
2. Tên văn bằng: 
Tên tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Food Technology

3. Mã ngành: 7540101
4. Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
5. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Công nghệ Hóa & Thực phẩm, 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
6. Thông tin về các chứng nhận kiểm định
Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University  Ranking cấp năm 2016.
Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.


(Download file chi tiết tại đây)