Bản mô tả CTĐT - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1. Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
2. Tên văn bằng: 
Tên tiếng Việt: Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Resource and Environment Management
3. Mã ngành: 7850101
4. Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
5. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Công nghệ Hóa & Thực phẩm, 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
6. Thông tin về các chứng nhận kiểm định
Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University  Ranking cấp năm 2016.
Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

CTĐT Khóa 2018
CTĐT Khóa 2017
CTĐT Khóa 2016
CTĐT Khóa 2015
CTĐT Khóa 2014
CTĐT Khóa 2013