Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2019

Posted on: 10-01-2019

Nhà trường thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên kế hoạch nghỉ lễ như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: 01/01/2019 (thứ 3)
Ngày 02/01/2019 (thứ 4) các đơn vị làm việc bình thường
2. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: 01/02/2019 đến 10/02/2019
Ngày 11/02/2019 (thứ 2) các đơn vị làm việc bình thường.

Thông báo