Chương trình “Sinh viên tham gia trải nghiệm và thực hành làm kem và trang trí bánh kem”

Posted on: 28-02-2019

Sinh viên được hướng dẫn làm kem và trang trí bánh kem.
Thời gian: 8g30 – 11g30 ngày 07/3/2019.
Địa điểm: Cơ sở An Phú Đông trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Số lượng: 200 bạn sinh viên.
Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký cho lớp trưởng, nộp danh sách tham gia tại văn phòng Khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm.
Hạn chót đăng ký: 11g30 ngày 02/3/2019.
Miễn phí lệ phí tham gia.