Thông báo xét bổ sung tốt nghiệp Khóa 2013 - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Posted on: 15-09-2017

Bộ môn Công nghệ thực phẩm thông báo đến các bạn sinh viên Khóa 2013 về việc xét bổ sung tốt nghiệp từ ngày hôm nay.
Nếu đợt này không xét, các bạn còn 1 đợt xét nữa vào tháng 11.