Về việc gia hạn Luận văn tốt nghiệp - Bộ môn QLTN&MT

Posted on: 16-06-2017

Các bạn sinh viên lưu ý hạn chót nộp Luận văn tốt nghiệp - Bộ môn QLTN&MT là 17h00 ngày 20/06/2017.
Ghi chú: Các bạn sinh viên muốn gia hạn Luận văn tốt nghiệp thì lên văn phòng Khoa xin biểu mẫu và làm đơn.
Đơn xin gia hạn phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn và nộp trước 20/06/2017. Thời gian gia hạn tối đa là 1 tháng (20/07/2017).