Công ty CP Quốc tế Phong Phú tuyển dụng

Posted on: 03-09-2019

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú tuyển nhân sự ngành Kĩ thuật Hóa học.
Công việc: Kỹ thuật Wash ướt
  • Thực hiện được tất cả các công đoạn wash
  • Triển khai tổ chức quản lý đơn hàng tại khu vực wash (làm mềm vải, tạo các hiệu ứng trên sản phẩm Jean)  
Thông tin chi tiết các bạn xem tại đây.