Thông báo thời gian tổ chức các hoạt động của đợt trao bằng Tốt nghiệp tháng 9/2017

Posted on: 17-09-2017

Thân gửi các bạn sinh viên tốt nghiệp từ tháng 04/2017 đến tháng 09/2017 về các hoạt động cho Lễ tốt nghiệp, ngày hội việc làm và khảo sát sinh viên tốt nghiệp như sau:Việc tổ chức cụ thể, các bạn vui lòng xem tại đây.