Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Khóa 2013 ngành QLTNMT

Posted on: 16-08-2017

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các bạn sinh viên Khóa 2013 đến Văn phòng Khoa nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Các bạn nhớ mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND khi đến nhận nhé.

Các bạn tham dự Lễ tốt nghiệp, vui lòng đăng ký tại Phòng đào tạo. Ngày tốt nghiệp dự kiến là 
23/09/2017.