Kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính quy K12,13; Cao đẳng chính quy K11,12,13; ĐHLT từ Cao đẳng K14,15 - Đợt xét tháng 8 năm 2017

Posted on: 09-08-2017

Dưới đây là danh sách kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính quy K12,13; Cao đẳng chính quy K11,12,13; Đại học liên thông từ Cao đẳng K14,15 - Đợt xét tháng 8 năm 2017
- Từ ngày 09/08 - 11/08: SV thắc mắc kết quả xét tốt nghiệp liên hệ phòng QLĐT 028.39.404.272 (nội bộ 103)