Biên bản ý kiến Hội đồng bảo vệ KLTN Khóa 2013 Ngành QLTN&MT - ngày 07 & 17/07/2017

Posted on: 12-08-2017

Các bạn sinh viên ngành QLTN&MT Khóa 2013 bảo vệ KLTN ngày 07 và 17/07/2017 vui lòng tải "Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Bảo vệ KLTN đợt 1 và 2" để chỉnh sửa theo như biên bản.

Deadline các bạn nộp lại bản hoàn thiện đã chỉnh sửa:
trước ngày 15/8/2017.

Số lượng nộp Bản cuối hoàn chỉnh gồm:
2 quyển in bìa cứng mạ vàng và 1 CD.

Form luận văn đã được up lên website trước đó, đề nghị các bạn làm theo đúng form của Khoa đã đưa ra.
Dưới đây là 1 số Phụ lục bổ sung, các bạn vui lòng tải về thực hiện theo.

Biên bản KLTN K13 đợt 1

Biên bản KLTN K13 đợt 2
Phụ lục 1 - Trang bìa cứng

Phụ lục 2 - Trang bìa lót
Phụ lục 3 - Nhiệm vụ KLTN
Quy định nộp CD KLTN