Biên bản ý kiến Hội đồng bảo vệ KLTN K2013 ngành QLTNMT - ngày 05/08/2017

Posted on: 12-08-2017

Các bạn sinh viên ngành QLTN&MT Khóa 2013 bảo vệ KLTN ngày 05/08/2017 vui lòng tải "Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Bảo vệ KLTN" để chỉnh sửa theo như biên bản.

Deadline các bạn nộp lại bản hoàn thiện đã chỉnh sửa: 
trước ngày 25/8/2017.

Số lượng nộp Bản cuối hoàn chỉnh gồm: 
2 quyển in bìa cứng mạ vàng và 1 CD.

Form luận văn, 1 số Phụ lục bổ sung đã được up lên website trước đó, đề nghị các bạn làm theo đúng form của Khoa đã đưa ra.

Biên bản KLTN ngày 05/08/2017