Thông báo tạm hoãn buổi Tọa đàm sinh viên - Ngành QLTN&MT

Posted on: 15-09-2017

Bộ môn QLTN&MT thông báo đến các bạn sinh viên Khóa 2013 ngành QLTN&MT về việc tạm hoãn buổi Tọa đàm sinh viên với nội dung chính xoay quanh việc Giải đáp thắc mắc, nguyện vọng và hoàn tất thủ tục hồ sơ SV.
Buổi Tọa đàm sẽ diễn ra vào thứ 7 (ngày 07/10/2017).
Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.