Các giấy tờ minh chứng của sinh viên có thành tích NCKH - K13 Ngành QLTN&MT

Posted on: 24-07-2017

Thông báo đến các bạn sinh viên khóa 13 ngành QLTN&MT các giấy tờ minh chứng của sinh viên có thành tích NCKH gồm:
- Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
- Bài báo khoa học
- Chứng nhận hoàn thành đề tài của Phòng Khoa học công nghệ

Các bạn nộp tại Văn phòng Khoa. Hạn chót nộp là 24/07/2017 nhé.