Thông báo gia hạn đăng ký và đóng học phí lớp HSE, ISO

Posted on: 09-09-2017

Bộ môn QLTN&MT thông báo đến các bạn sinh viên về việc gia hạn đăng ký và đóng học phí lớp HSE, ISO đến hết ngày 20/09/2017
Các bạn liên hệ văn phòng Khoa để đăng ký và đóng học phí nhé!
Học phí: 1.600.000 VNĐ/khóa. Sinh viên trong trường được giảm 10%.