Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp (updated)

Posted on: 14-06-2017

Các bạn sinh viên nộp 3 quyển Luận văn tốt nghiệp cho Hội đồng bảo vệ (không cần in bìa cứng mạ vàng). Sau khi ra Hội đồng và được chỉnh sửa theo yêu cầu, các bạn sẽ in bìa cứng mạ vàng và nộp cho Khoa.
Các bạn download form hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp tại đây.