Danh sách hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp - Ngành QLTN&MT

Posted on: 12-06-2019

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các bạn sinh viên Danh sách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019.
Các bạn chủ động liên lạc với GVHD nhé!
Chúc các bạn một kỳ khóa luận thành công!


Danh sách hướng dẫn KLTN