Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp và các mốc thời gian quan trọng

Posted on: 12-09-2019

Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường thông báo các biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên như sau:  
Lưu ý: Các mốc thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sắp tới:
  • 01/10/2019: Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học - ngành CN KT Hóa học, ngành CN Thực phẩm
  • 02/10/2019: Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học - ngành QL Tài nguyên và Môi trường
  • 04/10/2019: Hạn chót sinh viên nộp cuốn khóa luận tốt nghiệp
  • 11/10/2019: Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (3 ngành)