Khoa Công nghệ HH&TP tham gia cuộc thi thực phẩm tại Thái Lan

Posted on: 02-01-2019

Cuộc thi ý tưởng thực phẩm cho sinh viên và cuộc họp giữa các lãnh đạo khoa ngành thực phẩm của một số trường đại học khu vực Đông Nam Á vừa diễn ra tại trường Kasetsart từ ngày 3-6/2/2016. Tham gia cuộc thi và cuộc họp này có 3 sinh viên khoa hóa và ban lãnh đạo khoa. Tại đây, các sinh viên thuyết trình ý tưởng làm cơm rượu từ gạo nếp than của Việt Nam và được các bè bạn tham dự rất quan tâm. Các lãnh đạo khoa cũng họp bàn về một số cách hợp tác và giải pháp giải quyết khó khăn mà các đại học trong khu vực gặp phải. Cụ thể hơn, các lãnh đạo khoa bàn về cơ chế trao đổi văn hóa, học thuật cho sinh viên; cơ chế trao đổi giữa các giảng viên, nhà nghiên cứu.  Cuối buổi họp, các lãnh đạo ký biên bản ghi nhớ các cơ chế hợp tác và trao quyền đăng ký hội thảo tiếp theo cho Malaysia. Đoàn cũng đi tham quan trung tâm khoa học (science park) , trung tâm nano, trung tâm sinh học, trung tâm chế biến và phát triển sản phẩm thực phẩm của Thailand.
Cuối buổi hội thảo là bữa tiệc nhẹ và buổi giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các sinh viên trong khu vực. Đoàn Việt Nam biểu diễn bài: Trống cơm. Hội thảo kết thúc trong không khí vui vẻ, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.


H1. Các lãnh đạo khoa tham gia chụp hình kỉ niệm     H2. Sinh viên Việt Nam biểu diễn bài "Trống cơm"