Talkshow Giao lưu giữa Doanh nhân và sinh viên - Chủ đề: Khởi nghiệp sáng tạo & Trách nhiệm xã hội

Posted on: 19-06-2019

Chương trình Talkshow Giao lưu giữa Doanh nhân và sinh viên
Chủ đề: Khởi nghiệp sáng tạo & Trách nhiệm xã hội"

  • Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 22/06/2019
  • Địa điểm: Hội trường lầu 9, CS An Phú Đông, Quận 12

Sinh viên tham dự theo thông tin phía trên.